THÔNG TIN GIÁO VIÊN

Nhật Bản
Nikko Nozomi
GIỚI THIỆU

Xin chào các bạn.
Tên tôi là Nikko Nozomi.Tôi sinh ra ở tỉnh Akita.Tôi cũng đã học ngôn ngữ mới và sống
nước ngoài đã 10 năm.Tôi muốn vừa học vừa chia sẻ những khó khăn và niềm vui khi học
ngôn ngữ và làm quen với văn hóa mới.
Mong các bạn giúp đỡ.
Vậy hẹn gặp các bạn trong các tiết học nhé.