THÔNG TIN GIÁO VIÊN

Nhật Bản
Nikko Yusuke
GIỚI THIỆU

 

Xin chào các bạn.Tôi tên là Nikko Yusuke.

Tôi sinh ra ở tỉnh Chiba.

Công việc của tôi là làm quảng cáo trên Internet.

Ngoài ra tôi cũng làm khảo sát (liên quan tới xây dựng).

Tôi làm trong ngành công nghệ thông tin và ngành xây dựng.Sở thích của tôi là lái xe và đi du lịch.
Tôi rất lấy làm vui nếu giúp các bạn cải thiện được tiếng Nhật.

Vậy rất mong được các bạn giúp đỡ.