THÔNG TIN GIÁO VIÊN

Nhật Bản
Takahashi Ruyji
GIỚI THIỆU

 

Xin chào tất cả mọi người,

Tên tôi là Ryuji Takahashi.

Tuổi 39 tuổi.

Sở thích của tôi là du lịch.

Tôi đã ở nước ngoài hơn 10 quốc gia, nhưng tôi chưa đến thăm Việt Nam, vì vậy tôi muốn đi một ngày nào đó.

Đối với kinh nghiệm tương tác với người nước ngoài, tôi đã đào tạo thực tập sinh kỹ thuật Việt Nam và giải thích về công việc  tại một công ty mà tôi làm việc trước đây.

Thông qua công việc này, tôi muốn giúp bạn quan tâm đến Nhật Bản hoặc cải thiện tiếng Nhật của bạn. Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng. Cảm ơn bạn rất nhiều.